De mange nyttige funktioner, der er indbygget i TEMPLOG, er fulgt op af en målsætning om, at det skal være nemt og ukompliceret at være bruger. Derfor er registrerings- og opstarts-procedurerne enkle og lige til, når man først har valgt abonnement – og har modtaget det ønskede antal loggere. TEMPLOG aktiveres og registreres efter flg. procedure.

1: Gå ind på sitet www.templog-login.dk

2: Udfyld mailadresse og et frit valgt password – en skemaside vises

3: Vælg “Tilføj ny enhed” yderst til højre – en info-boks vises

4: Indsæt den enkelte TEMPLOG’s ID-code i info- boksen

5: “NAVN” forstås som den placering eller køle-/fryseenhed, loggeren skal placeres i

6: Indsæt op til 3 mailadresser og mobilnumre til modtagelse af rapporter og en evt. alarm

7: Indsæt de ønskede temperaturer for høj- /lav alarmtemperatur

8: “ALARM FORSINKELSE”: Den tid temperaturen skal være udenfor de indtastede værdier for høj-/lav alarmtemperatur, inden TEMPLOG alarmerer. Forsinkelsen benyttes for at undgå en unødig alarm ved eks. afrimning, og hvor der ofte åbnes for en køler eller fryser.

9: Følg temperaturerne via www.templog-login.dk – og print rapporterne OBS: Efter registrering og aktivering af TEMPLOG er data og alarm først tilgængelig/aktiv fra midnat.