Der er rigtig mange brancher og erhverv, hvor stabile køle- og frysetemperaturer er af vital betydning. Dag og nat.
I weekender og ferieperioder. Det er indlysende, hvad kontinuitet betyder for virksomhedernes strømforbrug, produktionsevne, oppetid og indtjening.

Vi tilbyder sikkerhed mod oprydning og udsmidning af fordærvede ingredienser, fødevarer, medicin og cremer mv. I sidste ende en ekstra sikkerhed mod den sure Smiley…

Trods et simpelt ydre har TEMPLOG mange avancerede funktioner:

Loggeren overvåger, registrerer og alarmerer ved temperaturafvigelser. Alarmen kan f. eks. skyldes en halvåben låge, et natligt strømsvigt eller en køle- eller frysemekanisk defekt, der indtræffer sidst på eftermiddagen…en lørdag.
Da TEMPLOG er konstant on-line og uafhængig af strøm, vil den i de tilfælde automatisk alarmere brugeren via sms, mail og et mobilopkald. Og virksomheden kan reagere hurtigst muligt og dermed begrænse skadens omfang.

TEMPLOG fordele:

 • Fri for egenkontrol, nem dokumentation overfor myndighederne osv.
 • TEMPLOG er en hjælp til egenkontrol
 • TEMPLOG registrerer og gemmer data i 5 år
 • TEMPLOG leverer dokumentation til myndighederne
 • TEMPLOG alarmerer brugeren direkte
 • TEMPLOG opsættes og registreres nemt i log-in funktionen

TEMPLOG er udviklet til:

Medico & Pharma

 • Apoteker
 • Hospitaler
 • Laboratorier
 • Lægepraksis

Detail & Produktion

 • Slagtere
 • Bagere
 • Tankstationer
 • Kiosker
 • Fiskehandlere
 • Supermarkeder
 • Køle-/frysehuse

Institutioner & Fritid

 • Plejecentre
 • Børnehaver
 • Kantiner
 • Hoteller/restauranter

Transport & Logistik

 • Catering
 • Food service
 • Medicinalvarer
 • Ældremad